Tarieven en kosten Hypnotherapie

Alleen cliënten die in behandeling zijn bij een gekwalificeerd en erkend hypnotherapeut komen in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar!  De meeste zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk, mits de cliënt aanvullend verzekerd is. Meer informatie over deze vergoedingen is te vinden op de website van de NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (www.nbvh.nl), of door contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar.

Een erkend en gekwalificeerd hypnotherapeut:
  • Heeft een geaccrediteerde opleiding tot hypnotherapeut op Hbo-niveau met goed gevolg afgerond.
  • Is in het bezit van een geldig PsBK-diploma (Psycho-sociale basiskennis) dat erkend is door het CPION.
  • Is verplicht bijscholingen te volgen om de kennis blijvend uit te breiden.
  • Is verplicht deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten om kennis uit te wisselen met andere erkende hypnotherapeuten.
  • Is verplicht zich aan te sluiten bij de SCAG, de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve gezondheidszorg.
  • Wordt eens in de drie jaar bezocht door een visiteur.
  • Heeft een zeer brede kennis van diverse technieken en methoden, die deze gecombineerd met elkaar kan inzetten om zorg op maat te leveren.
  • Is vrijgesteld van het afdragen van BTW op grond van artikel 11 lid e onderdeel g van de Wet om de Omzetbelasting.

Tarieven Hypnotherapie                                       2024      – 2025

Intake 109 euro – 115 euro
Consult voor volwassenen/kinderen/ouders 109 euro – 115 euro
Consult online 109 euro – 115 euro

Voor het betaalgemak wordt er een betaalverzoek per app gestuurd, zodat het factuur bedrag direct kan worden betaald. Je kunt de factuur ook zelf, uiterlijk binnen 3 dagen,  per bank overmaken. Na afloop van het consult wordt de factuur meegegeven of via de mail verstuurd, zodat deze bij de zorgverzekeraar kan worden ingediend.

Bij het coachen van werknemers met een burn-out zijn werkgevers vaak bereid mee te betalen. Informeer hiervoor bij de werkgever!

Verzetten afspraak
Een afspraak verzetten kan door dit uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak door te geven. Bij het niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde tijd in rekening  gebracht.

Openingstijden praktijk
De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Klachtenprocedure
Het kan voorkomen dat u het als cliënt oneens bent met de handelswijze van de therapeut. Dan is het fijn dat u dit aangeeft,  zodat we kunnen bespreken waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Het kan zijn dat u merkt dat de therapie en/of therapeut toch niet goed niet bij u past, ook dan kunt u dit ten alle tijden aangeven. Voelt u zich desondanks niet in staat de onvrede of klacht te bespreken of komen we er samen niet uit, dan leest u in het NBVH Klachten Reglement, die op de website van de NBVH is te vinden, hoe u kunt handelen.

Overige gegevens

Kamer van Koophandel  27584038
IBAN  NL30INGB0006092632
NBVH  13010
AGB zorgverlener  90049997
AGB praktijk  90058374
RBCZ  403241R
SCAG  10445

NBVHNederlandse Vereniging van Hypnotherapeuten
RBCZRegister Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
De Stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de   complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
SCAGStichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen – een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire zorg.