Hypnotherapie bij kinderen

Ook kinderen kunnen niet lekker in hun vel zitten. Je kunt dat onder andere aan ze merken als ze vaak verdrietig, boos of agressief zijn, óf zich juist terug trekken.  Soms zijn er lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, of bedplassen als gevolg van spanning of een weggestopte negatieve ervaring. Je merkt als ouder dat je kind niet echt kan genieten, dat er iets is dat hem/haar belemmert. Het is voor ouders lastig om te zien dat je kind zich niet gelukkig voelt en je niet goed weet wat je moet doen. Dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen en begeleiding te krijgen voor je kind én voor jezelf als ouder. Begeleiding om op zoek te gaan naar oorzaken, inzichten en vandaar uit naar oplossingen.

Gezinssysteem
Ouder(-s) en kind(-eren) maken deel uit van het gezinssysteem. Vandaar dat ouders nauw betrokken worden bij de therapie. Opvoedtips en gezinsopdrachten kunnen als dat nodig is deel uit maken van de behandeling. Verandert er wat bij de ouders, bijvoorbeeld door inzicht of bewustwording,  dan verandert er ook wat bij het kind. Omgekeerd geldt ook als een kind weer in balans is en zelfvertrouwen heeft, dit ruimte en rust geeft bij de ouders.

Soms is het nodig dat (één van) de ouders zelf (een aantal) keer voor een consult komen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de problematiek van het kind sterk overeen komt met die van de ouders(s). Te denken valt aan faalangst, boosheid, onzekerheid, of het moeilijk vinden je gevoel te uiten.

Zelfvertrouwen vergroten
Wat het probleem ook is, tijdens de behandelingen zal er in elk geval veel aandacht besteed worden aan het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, zodat het geloof in zichzelf wordt vergroot en kinderen weer krachtiger  de wereld in kunnen stappen! Het belangrijkste daarbij is dat de kinderen zelf de regie over hun lijf, gevoel of gedrag terug krijgen.

Hypnotherapie bij kinderen werkt heel goed en is zeer effectief!
Kinderen zijn zeer trance-gevoelig. Ze kunnen helemaal opgaan in hun spel, een knutselwerkje, verhaal of tv-programma en zijn daarbij volledig in zichzelf gekeerd en worden op dat moment niet gehinderd door hun (kritische) verstand. Kinderen zijn dus al op vele momenten van de dag ongemerkt in trance. Ze kunnen gemakkelijk switchen van hun ,buitenwereld’ naar hun ,binnenwereld’ en andersom.

Hypnotherapie bij kinderen is aan te bevelen bij:
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Spanning en stressklachten
 • Faalangst en overige angsten
 • Belemmeringen door verdriet of boosheid
 • Het niet kunnen uiten van gevoelens
 • Gepest worden of de pester zijn
 • Concentratieproblemen
 • Weerbaarheid en zelfbeeld vergroten
 • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
 • Rouwverwerking bij een verlieservaring
 • Verwerken scheiding van de ouders
Medische hypnotherapie kan worden toegepast bij:
 • Bedplassen – specialisatie (zie voor meer info verderop)
 • Hyperventilatie
 • (Spannings) hoofdpijn
 • Eetproblemen
 • Slecht slapen
 • PDS of overige darmklachten
 • Chronische buikpijn
 • Chronische misselijkheid
 • Hypochondrie
Werkwijze
Bij kinderen wordt op een speelse manier gewerkt die aansluit bij de belevingswereld. Er worden diverse oefeningen, methoden en technieken (in trance) ingezet, zodat het kind zelf de problematiek de baas wordt en de regie over zijn/haar leven terug kan krijgen, zoals:
 • Visualisaties
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Sociaal Panorama  en Familie-opstellingen
 • EFT – Emotional Freedom Techniques
 • DRT – Distraction Reprocessing Therapy – een vorm van EMDR
 • Werken met persoonlijkheidsdelen
 • Ik-versterking
 • Mindfulness
 • Cognitieve gedragstherapie
 • NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren
 • Creatieve therapie: tekenen, kleien, schilderen, schrijven
 • Spel en drama
 • Sociale vaardigheidstraining
De intake

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en/of het kind en kan afhankelijk van de klacht en de achtergrondinformatie in duur verschillen, variërend van één tot anderhalf uur. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en een algemeen beeld te krijgen van het kind, het gezin, en het probleem of de klacht. Aan de hand van de verkregen informatie worden vervolgens doelen geformuleerd en een behandelplan opgesteld. Is het kind 12 jaar of jonger dan is hij/zij niet aanwezig bij de intake. Deze vindt plaats met de (beide) ouder(s)/verzorger(s). Is het kind ouder dan 12 jaar dan gaat hij/zij met de ouders mee naar de intake.

De behandelingen
Tijdens de behandelingen, die tot uiterlijk 60 minuten kunnen duren, zijn de ouder(s) de eerste en laatste vijf á tien minuten aanwezig bij het voor- en nagesprek; in de tussentijd wordt er alleen gewerkt met het kind. Na vijf behandelingen vindt een (eerste) evaluatie plaats. Hierin worden de doelstellingen geëvalueerd en het behandelplan eventueel bijgesteld. Het kan zijn dat de behandelingen (soms) onder schooltijd vallen.
Behandelingen / Hypnotherapie bij bedplassen
Tijdens de opleiding tot hypnotherapeut heb ik me onder andere gespecialiseerd in het werken met kinderen die bedplassen. Hypnotherapie bij bedplassen is voor kinderen vanaf 8 jaar een effectieve aanvullende therapie op de bestaande reguliere behandelingen zoals de plaswekker en medicatie.
Baas over de blaas!
Tijdens de behandelingen wordt in de eerste plaats gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen en aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Veel kinderen die langdurig in bed plassen vinden bewust of onbewust dat ze anders zijn dan andere kinderen en kunnen zich daardoor minderwaardig voelen. Een kind  kan als gevolg van het bedplassen last hebben van vele belastende emoties en gevoelens zoals onzekerheid, boosheid, verdriet en onmacht. Een positief zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen is al een eerste stap richting elke nacht een droog bed.Een kind dat in bed plast is in de loop van de tijd gewend geraakt aan de bescherming van de luier of het luierbroekje en heeft niet geleerd de verbinding tussen de hersenen en de blaas te maken. Het tweede onderdeel van de behandelingen is dan ook het leren samenwerken van de blaas(spier) met de hersenen. Zoals kinderen na veel oefenen hebben leren zwemmen, zo kun je ook leren elke nacht een droog bed te hebben. Bij het zwemmen moeten de hersenen leren samenwerken met de arm- en beenspieren om de juiste slag te kunnen maken, net zolang tot de zwemslag een automatisme wordt. Zo kunnen de blaasspier en de hersenen ook met elkaar leren communiceren totdat elke nacht een droog bed het gevolg is.Als derde aspect van de behandelingen wordt gekeken naar eventuele onderliggende belemmeringen voor het droog worden. Sommige kinderen zijn een langere periode droog geweest en vervallen toch weer in het oude patroon van bedplassen. Vaak ligt er dan een achterliggende oorzaak aan ten grondslag, een ervaring waar het kind onbewust sterk op heeft gereageerd en dit heeft vastgezet. Met speelse methoden en technieken kan de oorzaak achterhaald worden, waarna de negatieve gedachten bij de ervaring positef kan veranderen.