Hypnotherapie bij kinderen

Ook kinderen kunnen niet lekker in hun vel zitten. Je kunt dat onder andere aan ze merken als ze vaak verdrietig, boos of agressief zijn, óf zich juist terug trekken.  Soms zijn er lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, of bedplassen als gevolg van spanning of een weggestopte negatieve ervaring. Je merkt als ouder dat je kind niet echt kan genieten, dat er iets is dat hem/haar belemmert. Het is voor ouders lastig om te zien dat je kind zich niet gelukkig voelt en je niet goed weet wat je moet doen. Dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen en begeleiding te krijgen voor je kind én voor jezelf als ouder. Begeleiding om op zoek te gaan naar oorzaken, inzichten en vandaar uit naar oplossingen.

Gezinssysteem
Ouder(-s) en kind(-eren) maken deel uit van het gezinssysteem. Vandaar dat ouders nauw betrokken worden bij de therapie. Opvoedtips en gezinsopdrachten kunnen als dat nodig is deel uit maken van de behandeling. Verandert er wat bij de ouders, bijvoorbeeld door inzicht of bewustwording,  dan verandert er ook wat bij het kind. Omgekeerd geldt ook als een kind weer in balans is en zelfvertrouwen heeft, dit ruimte en rust geeft bij de ouders.

Soms is het nodig dat (één van) de ouders zelf (een aantal) keer voor een consult komen, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de problematiek van het kind sterk overeen komt met die van de ouders(s). Te denken valt aan faalangst, boosheid, onzekerheid, of het moeilijk vinden je gevoel te uiten.

Zelfvertrouwen vergroten
Wat het probleem ook is, tijdens de behandelingen zal er in elk geval veel aandacht besteed worden aan het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, zodat het geloof in zichzelf wordt vergroot en kinderen weer krachtiger  de wereld in kunnen stappen! Het belangrijkste daarbij is dat de kinderen zelf de regie over hun lijf, gevoel of gedrag terug krijgen.

Hypnotherapie bij kinderen werkt heel goed en is zeer effectief!
Kinderen zijn zeer trance-gevoelig. Ze kunnen helemaal opgaan in hun spel, een knutselwerkje, verhaal of tv-programma en zijn daarbij volledig in zichzelf gekeerd en worden op dat moment niet gehinderd door hun (kritische) verstand. Kinderen zijn dus al op vele momenten van de dag ongemerkt in trance. Ze kunnen gemakkelijk switchen van hun ,buitenwereld’ naar hun ,binnenwereld’ en andersom.

Hypnotherapie bij kinderen is aan te bevelen bij:
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Spanning en stressklachten
 • Faalangst en overige angsten
 • Belemmeringen door verdriet of boosheid
 • Het niet kunnen uiten van gevoelens
 • Gepest worden of de pester zijn
 • Concentratieproblemen
 • Weerbaarheid en zelfbeeld vergroten
 • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
 • Rouwverwerking bij een verlieservaring
 • Verwerken scheiding van de ouders
Medische hypnotherapie kan worden toegepast bij:
 • Bedplassen
 • Hyperventilatie
 • (Spannings) hoofdpijn
 • Eetproblemen
 • Slecht slapen
 • PDS of overige darmklachten
 • Chronische buikpijn
 • Chronische misselijkheid
 • Hypochondrie
Werkwijze
Bij kinderen wordt op een speelse manier gewerkt die aansluit bij de belevingswereld. Er worden diverse oefeningen, methoden en technieken (in trance) ingezet, zodat het kind zelf de problematiek de baas wordt en de regie over zijn/haar leven terug kan krijgen, zoals:
 • Visualisaties
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Sociaal Panorama  en Familie-opstellingen
 • EFT – Emotional Freedom Techniques
 • DRT – Distraction Reprocessing Therapy – een vorm van EMDR
 • Werken met persoonlijkheidsdelen
 • Ik-versterking
 • Mindfulness
 • Cognitieve gedragstherapie
 • NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren
 • Creatieve therapie: tekenen, kleien, schilderen, schrijven
 • Spel en drama
 • Sociale vaardigheidstraining
De intake

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en/of het kind en kan afhankelijk van de klacht en de achtergrondinformatie in duur verschillen, variërend van één tot anderhalf uur. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en een algemeen beeld te krijgen van het kind, het gezin, en het probleem of de klacht. Aan de hand van de verkregen informatie worden vervolgens doelen geformuleerd en een behandelplan opgesteld. Is het kind 12 jaar of jonger dan is hij/zij niet aanwezig bij de intake. Deze vindt plaats met de (beide) ouder(s)/verzorger(s). Is het kind ouder dan 12 jaar dan gaat hij/zij met de ouders mee naar de intake.

De behandelingen
Tijdens de behandelingen, die tot uiterlijk 60 minuten kunnen duren, zijn de ouder(s) de eerste en laatste vijf á tien minuten aanwezig bij het voor- en nagesprek; in de tussentijd wordt er alleen gewerkt met het kind. Na vijf behandelingen vindt een (eerste) evaluatie plaats. Hierin worden de doelstellingen geëvalueerd en het behandelplan eventueel bijgesteld. Het kan zijn dat de behandelingen (soms) onder schooltijd vallen.